مهندس ابوالقاسم مرادی مدیر عامل خانه صنعت و معدن و تجارت شهرستان، در پیامی که برای کانال تلگرامی «اصفهان امروز» فرستاده، حمایتش از مسعود منتظری را اعلام کرده است. مرادی که مدیر عامل شرکت های مهمی چون گاز سوزان و یکی از نخبگان صنعتی استان و کشور محسوب می شود، به عنوان فردی با گرایش […]

مهندس ابوالقاسم مرادی مدیر عامل خانه صنعت و معدن و تجارت شهرستان، در پیامی که برای کانال تلگرامی «اصفهان امروز» فرستاده، حمایتش از مسعود منتظری را اعلام کرده است.
مرادی که مدیر عامل شرکت های مهمی چون گاز سوزان و یکی از نخبگان صنعتی استان و کشور محسوب می شود، به عنوان فردی با گرایش های اصلاح طلبی شناخته می شود.

متن ارسال مهندس مرادی:
آقای مهندس منتظری باوجود سابقه دوستی در خصوص گاز سوزان وعلیرغم اشنایی،ادعای قرار داشتن قسمتی از گاز سوزان در بافت شهری را مطرح و درگیری ما تا کمسیون ماده ١٠٠ و حتی دیوان عالی هم ادامه داشته .

همجنین در خصوص شرکت صنایع فناور پلاستیک ایشان بالغ بر ۵٠٠ ملیون تومان عوارض در یافت نمودند .

اما از انجاییکه با تمام وجود برای ابادانی شهر زحمات شبانه روزی را متقبِّل میشوند.
وجود ایشان برای شهر وندان و شهر باعث افتخار است.

لذا اینجانب بعنوان خادم ملت از مردم فهیم شهر انتظار ابقای ایشان را دارم.

منبع:https://telegram.me/joinchat/B1bWlzu4U11nkHUVkD6gqQ