حواشی تبلیغات انتخاباتی
حواشی تبلیغات انتخاباتی

با شروع تبلیغات انتخاباتی شورای شهر نجف آباد، شهر چهره ای متفاوت به خود گرفته، برخی با کلاه مهندسی عکس گرفته و بنر کرده اند. جناح های سیاسی مختلف از ائتلاف های خود رونمایی کرده اند. تعدادی به صورت تکی وارد گود شده و برخی به صورت فامیل ۳ نفره و یا ترکیب یک جوان […]

با شروع تبلیغات انتخاباتی شورای شهر نجف آباد، شهر چهره ای متفاوت به خود گرفته، برخی با کلاه مهندسی عکس گرفته و بنر کرده اند. جناح های سیاسی مختلف از ائتلاف های خود رونمایی کرده اند. تعدادی به صورت تکی وارد گود شده و برخی به صورت فامیل ۳ نفره و یا ترکیب یک جوان و کاندیدی سالخورده کار تبلیغات می کنند.

برخی ائتلاف ها روی جوانی اعضای خود مانور می دهند و بعضا کاندیداهایی دیده شده اند که همزمان در ۲ ائتلاف حضور دارند. یکی از ائتلاف ها نیز به صورت منطقه ای مانور داده و خود را نماینده یکی از مناطق پنج گانه دانسته است.

البته در بسیاری از موارد افراد همزمان با حضور در ائتلاف ها، به صورت انفرادی هم تبلیغ می کنند. این ائتلاف ها تلاش دارند برای جلب رای اقوام مختلف و جامعه زنان، نمایندگانی از آنها را بین خود جای بدهند.

در بین کاندیداها برخی هستند که چندمین تجربه حضور به عنوان نامزد شورا را پشت سر می گذارند، برخی از کاندیداها انتخابات مجلس در دوره قبل هم هستند. در برخی ائتلاف های سیاسی، نبود چهره های شاخص آن جناح خیلی توی چشم می زند و در برخی دیگر حضور چهره هایی از جناج رقیب جالب شده.

ولی در این میان هر چه هست، کارگرانی کارخانجات چینی تولید کننده بنر بیش از همه مردم خوشحال شده اند.