خادمان امام رضا در جشن امام رضای نجف آباد+ گزارش تصویری
خادمان امام رضا در جشن امام رضای نجف آباد+ گزارش تصویری

در مراسمی که با همکاری مشترک لشگر زرهی ۸ نجف اشرف و شهرداری دیشب و شب قبل برگزار شد علاوه بر اجرای زنده حامد زمانی، شرکت کنندگان شاهد اجرای ویژه برنامه های معنوی از سوی خادمین حرم امام رضا نیز بودند. حضور  در گلزار شهدا و مرکز توانخشی شهید صدوقی امیر آباد دیگر بخش برنامه […]

در مراسمی که با همکاری مشترک لشگر زرهی ۸ نجف اشرف و شهرداری دیشب و شب قبل برگزار شد علاوه بر اجرای زنده حامد زمانی، شرکت کنندگان شاهد اجرای ویژه برنامه های معنوی از سوی خادمین حرم امام رضا نیز بودند.

حضور  در گلزار شهدا و مرکز توانخشی شهید صدوقی امیر آباد دیگر بخش برنامه های این گروه از خادمان را قبل از شرکت در جشن پارک کوهستان را تشکیل میداد.

عکس ها از:najafabad.ir