واحد مرکزی خبر: اولین خانه ویژه نگهداری کودکان معلول زیر سه سال استان اصفهان، با صرف اعتبار صد میلیون تومانی بخش خصوصی در شهر نجف آباد راه اندازی شده.

خانه ای در نجف آباد برای کودکان معلول بی سرپرست+فیلم

واحد مرکزی خبر: اولین خانه ویژه نگهداری کودکان معلول زیر سه سال استان اصفهان، با صرف اعتبار صد میلیون تومانی بخش خصوصی در شهر نجف آباد راه اندازی شده.

در این مرکز به ۹ کودک که دچار مشکلات یادگیری، روانشناختی و اختلالات رفتاری هستند، خدمات ارائه می شود.  چهار خانه کودک ونوجوان در استان اصفهان فعال هستند.

نمایشگاه معلولان خانه ای در نجف آباد برای کودکان معلول بی سرپرست+فیلم خانه ای در نجف آباد برای کودکان معلول بی سرپرست+فیلم                             9 300x200

نمایشگاه معلولان

خانه ای در نجف آباد برای کودکان معلول بی سرپرست+فیلم