به دنبال ورود چند ماه پیش سرمایه گذار جدید  بخش خصوصی به کارخانجات بحران زده کاشی اصفهان و کاشی نیلو، کانال اطلاع رسانی کاشی اصفهان در تلگرام اخبار نسبتا امیدوار کننده ای را منتشر می کند.

خبرهای خوب از کاشی اصفهان+تصاویر

به دنبال ورود چند ماه پیش سرمایه گذار جدید  بخش خصوصی به کارخانجات بحران زده کاشی اصفهان و کاشی نیلو، کانال اطلاع رسانی کاشی اصفهان در تلگرام اخبار نسبتا امیدوار کننده ای را منتشر می کند.

این کانال آخرین مطلب خود را به پرداخت حقوق خرداد ماه بخشی از پرسنل اختصاص داده و گفته که بقیه نیروها نیز در حال دریافت بخشی از معوقات خود هستند. این امر نشان می دهد که کارگران همچنان بین چهار تا پنج ماه حقوق عقب افتاده دارند ولی همین اقدام هم می تواند برای نیروهای این شرکت تا حدود زیادی امیدوار کننده باشد.

شرکت چندی پیش هم آگهی استخدام رای کارشناس آزمایشگاه زده بود و با انتشار تصاویری از اضافه شدن یک خط تولید جدید به واحد شماره ۲ کارخانه خبر داده.

نکته قابل توجه در این خصوص، ساخت بخشی از تجهیزات مورد نیاز این خط توسط پرسنل شرکت است که به نظر می رسد نسبت به آینده این مجموعه امید بیشتری پیدا کرده اند.

البته باید منتظر نقطه نظرات پرسنل شرکت هم ماند تا ببینیم تا چه حد به روزهای روشن تر کاشی اصفهان امیدوارند.

کارخانجات کاشی اصفهان و نیلو که از قطب های این صنعت در کشور محسوب می شدند، بعد از واگذاری به بخش خصوصی در سال های اخیر، با مشکلات متعددی مواجه شده بودند.

کاشی اصفهان خبرهای خوب از کاشی اصفهان+تصاویر خبرهای خوب از کاشی اصفهان+تصاویر            1 169x300

کاشی اصفهان

خبرهای خوب از کاشی اصفهان+تصاویر