خدمت رسانی نوروزی شهرداری نجف آباد به ۵۱۴ هزار نفر
خدمت رسانی نوروزی شهرداری نجف آباد به ۵۱۴ هزار نفر
شهرداری: رئیس ستاد نوروزی شهرداری نجف آباد گفت: این ستاد، فعالیت خود را از  ۲۳ اسفندماه سال ۱۴۰۱ آغاز کرد و تا ۱۷ فروردین ‌ماه سال‌جاری فعالیت خود را ادامه می‌دهد که تا تاریخ ۱۳ فروردین ماه به حدود ۵۱۴ هزار و  ۸۴۶ نفر خدمات رسانی شد. 

خدمت رسانی نوروزی شهرداری نجف آباد به ۵۱۴ هزار نفر

شهرداری: رئیس ستاد نوروزی شهرداری نجف آباد گفت: این ستاد، فعالیت خود را از  ۲۳ اسفندماه سال ۱۴۰۱ آغاز کرد و تا ۱۷ فروردین ‌ماه سال‌جاری فعالیت خود را ادامه می‌دهد که تا تاریخ ۱۳ فروردین ماه به حدود ۵۱۴ هزار و  ۸۴۶ نفر خدمات رسانی شد.

رسول صادقی افزود:۲۳۰نفر از کارکنان شهرداری نجف آباد به صورت ۲۴ ساعته در سه شیفت فعال هستند که مجموعا ۶۹۰ شیفت کاری برای کارکنان تعریف شده است  و در ۲۲ ستاد اجرایی در کمیته‌های مختلف برای همه مخاطبان ،همشهریان و میهمانان نوروزی برنامه‌ریزی می‌کنند.

صادقی خاطر نشان کرد: آماده سازی و زیباسازی شهر نجف آباد، فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های برنامه‌های نوروزی و اجرا و مدیریت ویژه برنامه‌های «آمد بهار جان‌ها» بخشی از فعالیت های شهرداری نجف آباد در این ایام بوده است.

المان نوروزی

ورودی بلوار میرداماد

خدمت رسانی نوروزی شهرداری نجف آباد به ۵۱۴ هزار نفر