خبرآنلاین: ثبت هوای بسیار آلوده در شهرستان نجف آباد در روزهای گذشته حاشیه ساز شد؛ با وجود مشخص بودن میزان باای آلایندگی در شهر اصفهان و نجف آباد، مسئولان محیط زیست عبور شاخص از مرز خطرناک در روز جاری را رد می کنند.

خرابی دستگاه های آلودگی هوا در نجف آباد

خبرآنلاین: ثبت هوای بسیار آلوده در شهرستان نجف آباد در روزهای گذشته حاشیه ساز شد؛ با وجود مشخص بودن میزان بالای آلایندگی در شهر اصفهان و نجف آباد، مسئولان محیط زیست عبور شاخص از مرز خطرناک در روز جاری را رد می کنند.

منصور شیشه فروش: مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بنا به گفته اداره کل محیط زیست استان اصفهان دستگاه های ثبت کیفی هوا در نجف آباد خراب بوده و شاخص عبور از مرز خطرناک در این شهرستان در ساعت ۵ بامداد صحیح نیست.

نجف آباد نیوز: تابلوی مربوط به شاخص های آلودگی هوا نیز چندین سال است که فقط بخشی از چهار راه شهرداری را اشغال کرده و هیچ کار خاصی از دستش بر نمی آید. مشخص نیست که چرا با وجود بی استفاده ماندن این تابلو، چرا هنوز برای حذف آن از چهره شهر اقدامی نشده است.

آلودگی هوا در نجف آباد خرابی دستگاه های آلودگی هوا در نجف آباد خرابی دستگاه های آلودگی هوا در نجف آباد                   300x225

آلودگی هوا در نجف آباد

خرابی دستگاه های آلودگی هوا در نجف آباد