ایسنا: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس در خصوص سالروز شهادت سردار سلیمانی و تاثیر این شهادت بر تحولات منطقه، اظهار کرد: شهادت این سردار بزرگ غیر قابل جبران است، چرا که بعید است تا چند دهه چنین شخصیتی دوباره تکرار شود.

خروج آمریکا از  منطقه، بزرگترین انتقام است

ایسنا: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس در خصوص سالروز شهادت سردار سلیمانی و تاثیر این شهادت بر تحولات منطقه، اظهار کرد: شهادت این سردار بزرگ غیر قابل جبران است، چرا که بعید است تا چند دهه چنین شخصیتی دوباره تکرار شود. شهدای گمنام و شناخته شده زیادی داریم، اما ابعاد بین المللی شخصیت سردار سلیمانی به گونه ای است که هیچ یک از شهدای ایران اسلامی دارای چنین ابعادی بین المللی نیستند.

ابوالفضل ابوترابی افزود: شخصیت ایشان به گونه ای بود که حتی روسای جمهور برخی از کشورها شخصا به این شهید بزرگوار زنگ می زدند و در برخی موارد از او کمک می‌خواستند.

ابوترابی با بیان اینکه شخصیت‌های عالی رتبه آمریکا مانند ترامپ و رئیس سازمان سیا جزئی از هیچ هستند، افزود: نیازی ندارد انتقام شهید سلیمانی را از این افراد بگیریم، چرا که خروج نظامیان آمریکا از عراق و منطقه بزرگترین انتقام است و فضایی که با این خروج ایجاد می شود سبب حقانیت جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران می شود، بنابراین شهید سلیمانی در شهادت خود نیز تاثیر بسیار عظیمی از خود برجای گذاشت.

ابوالفضل ابوترابی خروج آمریکا از  منطقه، بزرگترین انتقام است خروج آمریکا از  منطقه، بزرگترین انتقام است                  300x225

ابوالفضل ابوترابی

خروج آمریکا از  منطقه، بزرگترین انتقام است