خروج بانک‌ها از لیست تحریم‌ها با تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم
خروج بانک‌ها از لیست تحریم‌ها با تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، گفت: با تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با منابع مالی تروریسم بانک های دولتی از لیست تحریم خارج خواهند شد. ابوالفضل ابوترابی  در خصوص لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: […]

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، گفت: با تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با منابع مالی تروریسم بانک های دولتی از لیست تحریم خارج خواهند شد.

ابوالفضل ابوترابی  در خصوص لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: تعدادی از کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد مبارزه با منابع مالی تروریسم وجود دارد که درصورت نپیوستن کشورهای دنیا به این کنوانسیون‌ها محدویت های مالی برای آنها درسطح دنیا ایجاد می شود.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، افزود: در حال حاضر نیز تعدادی از بانک‌های دولتی کشورمان به دلیل نپیوستن به کنواسیون بین المللی مبارزه با تروریسم مورد تحریم واقع شده اند.

وی تاکید کرد: با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با منابع مالی تروریسم، بانک‌های دو کشور از تحریم خارج خواهند شد.

ابوترابی با اشاره به اینکه کلیات لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم با ۱۶ ماده، در کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب شده است، گفت: پس از تصویب نهایی و تبدیل به قانون طبیعتا تعدادی از بانک‌های دولتی کشورمان از تحریم خارج می شوند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره وجود تفاوت در تعریف تروریسم، یادآور شد: مفهوم تروریسم در ایران و سایر کشورهای دنیا متفاوت است؛ سایر کشورهای دنیا به مفهوم تروریسم نگاه سیاسی دارند، اما در جمهوری اسلامی ایران به منظور دفاع مشروع از کشورهای که مورد تهاجم قرار گرفتند، نگاه اجتماعی به سازمان ها و ارگان‌های کمک کننده وجود دارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون حقوقی وقضائی پس از ورود به جزئیات لایحه موردنظر، سازمان‌هایی که هدف‌شان در راستای دفاع از حقوق مظلومان باشد را به عنوان تروریسم حساب نمی کند و این یک سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی است.

منبع:خبرگزاری ملت