به گزارش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد در پی طوفان و وزش باد شدید که با سرعت ۹۰ کیلومتر در اکثر مناطق شهرستان بخصوص بخش مرکزی اتفاق افتاد خسارت زیادی به کشاورزان منطقه در نقاطی مانند گلخانه ها، باغات، مزارع گندم و تاسیسات دامداریها  وارد شده است. کارشناسان این اداره پس از انجام بازدید […]

به گزارش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد در پی طوفان و وزش باد شدید که با سرعت ۹۰ کیلومتر در اکثر مناطق شهرستان بخصوص بخش مرکزی اتفاق افتاد خسارت زیادی به کشاورزان منطقه در نقاطی مانند گلخانه ها، باغات، مزارع گندم و تاسیسات دامداریها  وارد شده است.

کارشناسان این اداره پس از انجام بازدید های میدانی، میزان خسارت های وارد شده را چندین میلیارد تومان برآورده کرده اند.

لازم به ذکر است که شهرستان نجف آباد دارای نزدیک به ۴۷ هکتار گلخانه است که از این میزان بیش از ۸۶ درصد با سازه های فلزی ادامه فعالیت داده و در مجموع نیز ۳۶ درصد واحد های فعال به کشت سبزی و صیفی اختصاص پیدا کرده اند.

در حال حاضر بیش از ۶۰۰ واحد دامداری سنتی و ۵۵ واحد صنعتی نیز در نقاط مختلف شهرستان فعال هستند.