در ادامه پروژه تعریض خیابان شریعتی، شهرداری و شرکت تعاونی فرهنگیان برای آزادسازی بخشی از ساختمان این مجموعه و ایجاد یک راستگرد به خیابان دانش توافق کردند ولی این کار به دلایلی ناتمام مانده است. همین نیمه کاره ماندن کار باعث شده تا خطر تخریب، یکی از ساختمان های پردد تردد مرکز شهر را تهدید […]

در ادامه پروژه تعریض خیابان شریعتی، شهرداری و شرکت تعاونی فرهنگیان برای آزادسازی بخشی از ساختمان این مجموعه و ایجاد یک راستگرد به خیابان دانش توافق کردند ولی این کار به دلایلی ناتمام مانده است.

همین نیمه کاره ماندن کار باعث شده تا خطر تخریب، یکی از ساختمان های پردد تردد مرکز شهر را تهدید کند. برخی کارشناسان معتقدند با توجه به طراحی خاص سازه شرکت، به دلیل حذف و تغییر برخی قسمت های آن در عملیات عمرانی اخیر، هر لحظه امکان تخریب آن وجود دارد.

حتی برخی اعضای خانواده خود را از مراجعه به شرکت تعاونی منع کرده و معتقدند «اگر ۲۰۰ نفر همزمان بروند برای خرید، ساختمان فرو می ریزه»

مسئولان شهرداری معتقدند که بابت توافق این آزادسازی امتیازات خوبی برای ساختمان جدید شرکت در بلوار جمهوری داده اند.