به دنبال پخش اخباری در خصوص مواجهه دو شهروند با گرگ در کوه های شمال نجف آباد، سید محمد طباطبایی رییس اداره ورزش و جوانان، علاقه مندان به کوهپیمایی را به هماهنگی با باشگاه ها و گروه های کوهنوردی مجوز دار شهر توصیه کرد.

خطر گرگ در کوه های شمال نجف آباد

به دنبال پخش اخباری در خصوص مواجهه دو شهروند با گرگ در کوه های شمال نجف آباد، سید محمد طباطبایی رییس اداره ورزش و جوانان، علاقه مندان به کوهپیمایی را به هماهنگی با باشگاه ها و گروه های کوهنوردی مجوز دار شهر توصیه کرد.

طباطبایی می گوید: چندشب پیش ۲ مرد نجف آبادی به قصدکوهپیمایی ازمسیرکوههای شمالی ضلع شرقی پارک کوهستان به سمت دره آرامش حرکت می کنندکه بنابه گفته آنان درمسیربه ۲قلاده گرگ برخوردمی کنند،طبق گفته این دوشهروندآنان سریع مسیرخودرابه سمت شهرتغییرداده و خودرابه گروههای کوهنوردی که قصدبرگزاری کوهپیمایی داشته اند، می رسانند.

وی اضافه کرد: درهرصورت توصیه این اداره به کلیه شهروندان عزیزکه قصد کوهپیمایی درهرساعت وهرمکانی دارند، این است که حتماهمراه باهیات کوهنوردی شهرستان یاباشگاهها وگروههای کوهنوردی دارای مجوز از این اداره، این کار را انجام دهند.

نجف آباد نیوز: منطقه حفاظت شده قمیشلو با تنوع قابل توجهی از حیوانات علف خوار و گوشت خوار،  در شمال نجف آباد قرار گرفته است.

گرگ خطر گرگ در کوه های شمال نجف آباد خطر گرگ در کوه های شمال نجف آباد        300x209

گرگ

خطر گرگ در کوه های شمال نجف آباد