خط لشکر۸نجف در عملیات والفجر۱۰+فیلم
خط لشکر۸نجف در عملیات والفجر۱۰+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند66 طی عملیات والفجر10 در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، بخشی از خط لشکر8نجف‌اشرف در این عملیات به تصویر کشیده شده است.

خط لشکر۸نجف در عملیات والفجر۱۰+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۶ طی عملیات والفجر۱۰ در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، بخشی از خط لشکر۸نجف‌اشرف در این عملیات به تصویر کشیده شده است.

در ابتدای فیلم، بخش انتهایی مصاحبه شهید حسن منتظری دیده می‌شود و در ادامه، دوربین بخش‌هایی از دریاچه سد دربندیخان، نقل و انتقال نیروها، ارتفاعات منطقه، جاده احداثی و تردد خودروها نشان داده می‌شود.

در ادامه نیز فیلم‌بردار سوار بر یک قایق بر روی دریاچه سد حرکت کرده و به محل تخلیه نیروهای لشکر می‌رود.

از این مقطع به بعد، فیلم‌بردار به خاطر ناآشنایی با اصول فیلم‌برداری، تصاویر نامناسبی را ضبط کرده که در بیشتر آن‌ها، زمین و پاهای نیروها ضبط شده است.

پس از این فیلم هم دوربین به سراغ مصاحبه با یکی از نیروهای یگان دریایی لشکر۸نجف (کوثر) می‌رود.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

خط لشکر۸نجف در عملیات والفجر۱۰+فیلم