گسترش: در نشست مشترک مدیران سازمان دارایی اسنان اصفهان با صاحبان صنایع و صنوف شهرستان نجف آباد، بر ضرورت شفافیت و اطلاع رسانی صحیح و دقیق  مودیان دارایی تاکید شد.

دارایی و مالیات پاشنه آشیل رونق صنعت نجف آباد

گسترش: در نشست مشترک مدیران سازمان دارایی اسنان اصفهان با صاحبان صنایع و صنوف شهرستان نجف آباد، بر ضرورت شفافیت و اطلاع رسانی صحیح و دقیق  مودیان دارایی تاکید شد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم در مجلس در این نشست با بیان ضرورت رعایت عدالت مالیاتی، افزودن آنچه نگران کننده است نگاه سوگیرانه یا تبعیض آمیز کارگزاران در بحث وصول مطالبات و درآمدهای مالیاتی است که اگر برای این موضوع اقدامی صریح و روشن اتخاذ نگردد، می تواند تا حد بسیار زیادی نارضایتی عمومی را در برداشته باشد.

در ادامه این جلسه که بدون دعوت از خبرنگاران شهرستان و با حضور مدیریت ارشد نجف آباد برگزار شده، فعالان بخش خصوصی به بیان نقطه نظرات و انتقادات خود پرداخته اند که در خبر، اشاره ای به این موارد نشده است.

نشست صاحبان صنایع نجف آباد با مسئولان دارایی و مالیات پاشنه آشیل رونق صنعت نجف آباد دارایی و مالیات پاشنه آشیل رونق صنعت نجف آباد                   300x225

نشست صاحبان صنایع نجف آباد با مسئولان

دارایی و مالیات پاشنه آشیل رونق صنعت نجف آباد