داستان پرچم ها در پیام نور نجف آباد+ تصاویر
داستان پرچم ها در پیام نور نجف آباد+ تصاویر

انجمن علوم سیاسی دانشگاه پیام نور نجف آباد در کانال تلگرامی خود اعلام کرده که اخیرا پرچم های آمریکا و اسرائیلی که در ورودی ساختمان مرکزی دانشگاه بر روی زمین کشیده شده بود، مجددا رنگ آمیزی شده است. بر طبق اخبار این کانال، این رنگ آمیزی و سفید کاری در دهه فجر امسال صورت گرفته است.

انجمن علوم سیاسی دانشگاه پیام نور نجف آباد در کانال تلگرامی خود اعلام کرده که اخیرا پرچم های آمریکا و اسرائیلی که در ورودی ساختمان مرکزی دانشگاه بر روی زمین کشیده شده بود، مجددا رنگ آمیزی شده است.

بر طبق اخبار این کانال، این رنگ آمیزی و سفید کاری در دهه فجر امسال صورت گرفته است.