«شهروند»: سلام. یکی از این آقایانی که فروشگاه بزرگی (در نجف آباد) زده، چند وقت پیش برای جذب سرمایه آمده بود و از سود آور بودن این کار صحبت کرد. ماکه قبول نکردیم سود آور باشه به دلیل نیروی زیاد شاغل و تخفیفات زیاد و...

دام برای جذب خریداران در نجف آباد

«شهروند»: سلام. یکی از این آقایانی که فروشگاه بزرگی (در نجف آباد) زده، چند وقت پیش برای جذب سرمایه آمده بود و از سود آور بودن این کار صحبت کرد. ماکه قبول نکردیم سود آور باشه به دلیل نیروی زیاد شاغل و تخفیفات زیاد و…

پرده از راز هایی برداشت؛ یکی دامپینگ(به قول خودش) یعنی چند محصول را ارزان بدهند واین دام برای جذب خریداران باشد ولی در بقیه ی اجناس جبران میکنند.

دوم قیمتهای سفارشی که شرکتهای تولید کننده قیمتهای روی جنس را بالا میبرند که در فاکتور مقدار تخفیف(غیرواقعی) زیاد شود و مردم گمان میکنند که خیلی تخفیف گرفتند.

و دیگری اجناسی با تاریخ مصرف رو به پایان را از بازار جمع کرده و به همین خاطر خیلی ارزانتر هست و سود خوبی دارد.

نکته اش اینجاست که در کنار فواید این فروشگاه های بزرگ که رقابت را زیاد تر میکنند، مضراتی هم هست. مثل بسته شدن خیلی از مغازه ها بدلیل ورشکستگی واگر این مغازه های محلی بسته شدند، رقیبی نیست که این فروشگاه ها بخاطرش قیمت را پایین بیاورند و اونوقت تکلیف مشخص است.

نکته ی بعدی کلاه برداری مدرن همان افزایش دادن قیمت روی کالا توسط تولید کننده برای فریب مردم است که تعزیرات باید پیگیری کند.

فروشگاه بزرگ دام برای جذب خریداران در نجف آباد دام برای جذب خریداران در نجف آباد             300x209

فروشگاه بزرگ

دام برای جذب خریداران در نجف آباد