دانشگاه آزاد نجف آباد،۳۰ طرح پژوهشی و صنعتی جذب کرد
دانشگاه آزاد نجف آباد،۳۰ طرح پژوهشی و صنعتی جذب کرد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: واحد نجف آباد توانست با یک برنامه‌ریزی منسجم، تلاش جمعی و تعامل سازنده با صنعت، بالغ‌ بر ۳۰ طرح پژوهشی صنعتی را جذب و با آنها قرارداد امضا کند.

دانشگاه آزاد نجف آباد،۳۰ طرح پژوهشی و صنعتی جذب کرد

ایسکا نیوز: امیررضا نقش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد  گفت: سال گذشته واحد نجف آباد توانست با یک برنامه‌ریزی منسجم، تلاش جمعی و تعامل سازنده با صنعت بالغ‌ بر ۳۰ طرح پژوهشی صنعتی را جذب و با آنها قرارداد امضا کند که این تعداد بیش از دو برابر تعهد پژوهشی سال ۹۷ بوده است.

وی با اشاره به اخذ مجوز فعالیت مرکز تحقیقات هوا فضا و تبدیل انرژی در واحد نجف آباد اظهار داشت: این دانشگاه فعالیت های خوبی در زمینه پژوهش، مراکز دانش بنیان و خروجی‌های فناورانه در سال گذشته داشته که کسب مجوز فعالیت دوازدهمین مرکز تحقیقات، نتیجه تلاش جمعی و حرکت رو به پیشرفت این واحد است.

نقش خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد باید از شرایط، امکانات و زیرساخت‌های موجود در زمینه حل مشکلات بخش صنعت و درآمدزایی برای دانشگاه بهترین استفاده را کند. همچنین باید در زمینه ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی به دانشجویان، بازنگری عمیق و نگرش جدید و نوآورانه‌ داشت.

رییس دانشگاه آزاد نجف آباد

امیر رضا نقش

نجف آباد نیوز