انتخاب نخبه نجف آبادی به عنوان دانشجوی نمونه کشور
انتخاب نخبه نجف آبادی به عنوان دانشجوی نمونه کشور
اعضای شورای اسلامی شهر نجف آباد در جلسه اخیر خود از دکتر رسول رجایی دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس تهران که چندی پیش به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شد، تقدیر کردند.

انتخاب نخبه نجف آبادی به عنوان دانشجوی نمونه کشور

پایگاه خبری شهرداری:اعضای شورای اسلامی شهر نجف آباد در جلسه اخیر خود از دکتر رسول رجایی دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس تهران که چندی پیش به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شد، تقدیر کردند.

رسول رجایی

رسول رجایی

دبیر انجمن علمی برق دانشگاه تربیت مدرس تهران و دبیر شاخه دانشجویی انجمن برق جهانی IEEE از جمله مسئولیت های رجایی بوده است.

رجایی که در حال حاضر در حال گذراندن فرصت مطالعاتی خود در کشور آمریکا است هم در این نشست ضمن اعلام آمادگی برای خدمت به کشور، برخی طرح های پژوهشی خود جهت بهبود شرایط صنعت و علم در نجف آباد را تشریح کرد.

در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر و وحید پور اسماعیلی رییس کتابخانه زهرائیه همراه بود، با اهدای لوح یادبود، از تلاش های این نخبه نجف آبادی و دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس تقدیر شد.

رسول رجایی

رسول رجایی

انتخاب نخبه نجف آبادی به عنوان دانشجوی نمونه کشور