مستند فروشنده با محوریت برجام و چگونگی شکل گیری آن بیش از یک سال پیش منتشر شده ولی دیدن آن در روزهایی که آمریکا از برجام خارج شد، خالی از لطف نیست.

دانلود مستند فروشنده+فیلم

مستند فروشنده با محوریت برجام و چگونگی شکل گیری آن بیش از یک سال پیش منتشر شده ولی دیدن آن در روزهایی که آمریکا از برجام خارج شد، خالی از لطف نیست.

این مستند هیچ وقت فرصت پخش از تلویزیون پیدا نکرد و اخیرا نیز «فروشنده۲» منتشر شده است.

مستند فروشنده

مستند فروشنده

تیزر مستند فروشنده:

 

فیلم کامل مستند «فروشنده»:

دانلود مستند فروشنده+فیلم