مستند فروشنده با محوریت برجام و چگونگی شکل گیری آن بیش از یک سال پیش منتشر شده ولی دیدن آن در روزهایی که آمریکا از برجام خارج شد، خالی از لطف نیست.

دانلود مستند فروشنده+فیلم

مستند فروشنده با محوریت برجام و چگونگی شکل گیری آن بیش از یک سال پیش منتشر شده ولی دیدن آن در روزهایی که آمریکا از برجام خارج شد، خالی از لطف نیست.

این مستند هیچ وقت فرصت پخش از تلویزیون پیدا نکرد و اخیرا نیز «فروشنده۲» منتشر شده است.

مستند فروشنده دانلود مستند فروشنده+فیلم دانلود مستند فروشنده+فیلم              300x209

مستند فروشنده

تیزر مستند فروشنده:

 

فیلم کامل مستند «فروشنده»:

دانلود مستند فروشنده+فیلم