مستند «قائم مقام» روایتی بدون سانسور و منصفانه از زندگی آیت الله منتظری را به تصویر کشیده است. این مستند روایتی از مبارزات پیش از انقلاب تا فوت ایشان را شامل می شود و برای اولین بار به طور تفصیلی به فراز و فرود وی در نظام سیاسی ایران پرداخته است.

دانلود مستند قائم مقام + فیلم

دانلود مستند قائم مقام دانلود دانلود مستند قائم مقام + فیلم

مستند قائم مقام

مستند «قائم مقام» روایتی بدون سانسور و منصفانه از زندگی آیت الله منتظری را به تصویر کشیده است. این مستند روایتی از مبارزات پیش از انقلاب تا فوت ایشان را شامل می شود و برای اولین بار به طور تفصیلی به فراز و فرود وی در نظام سیاسی ایران پرداخته است.

دوران قائم مقامی آیت الله منتظری و سال‌های پس از عزل او، از مقاطعی است که به دلیل حساسیت های سیاسی فراوان کمتر به آن پرداخته شده است، بسیاری از شخصیت های سیاسی هم یا درباره این مساله حاضر به گفتگو نیستند و یا به سختی حاضر به مصاحبه می شوند.

سید محمدعلی صدری نیا به عنوان کارگردان  و مرکز مستند صور در جایگاه تامین کننده در  مستند قائم مقام مشارکت داشته اند.

نجف آباد نیوز

Download “دانلود کامل مستند قائم مقام” ۷b8fec1bd9136f57b53e7effd6765c069062894-360p__47162.mp4 – 474 بار دانلود شده است – 310 مگابایت


Download “دانلود مستند کامل قائم مقام با کیفیت معمولی” ۷b8fec1bd9136f57b53e7effd6765c069062894-144p__11922.mp4 – 183 بار دانلود شده است – 88 مگابایت