ایسکا نیوز: رییس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد گفت: این مجموعه در سال98 نزدیک به چهار میلیارد تومان از طرح های پژوهشی برون دانشگاهی درآمد داشته و سهم درآمدهای غیر شهریه ای آن به مرز سی درصد رسیده است.

درآمد ۴ میلیاردی دانشگاه آزاد نجف آباد از پژوهش

ایسکا نیوز: رییس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد گفت: این مجموعه در سال۹۸ نزدیک به چهار میلیارد تومان از طرح های پژوهشی برون دانشگاهی درآمد داشته و سهم درآمدهای غیر شهریه ای آن به مرز سی درصد رسیده است.

امیر رضا نقش با اشاره به صرفه جویی ۲۲درصدی در هزینه های حامل انرژی در مقایسه با سال گذشته بیان داشت: از جمله اقدامات انجام شده در این بخش می توان به هوشمند سازی بخش های اداری و تجمیع کلاس های آموزشی اشاره کرد. هم زمان در بحث نیروی انسانی نیز همکارانی که خودشان مایل به بازنشستگی یا بازخرید بودند را کمک کردیم و در مجموع در بحث نیروی انسانی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش هزینه داشتیم.
نقش با اشاره به سبقت تعداد قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی این واحد نسبت به پیش بینی های صورت گرفته در بودجه سالیانه اظهار داشت: دیگر منبع درآمد غیر شهریه ای دانشگاه، استفاده از زیرساخت های آزمایشگاهی و کارگاهی است و در همین راستا با طراحی نرم افزاری، تمامی خدمات آزمایشگاه از ثبت سفارش تا پرداخت هزینه به صورت متمرکز انجام می شود.
اشاره به رشد ۲۰ درصدی درآمدهای آزمایشگاهی و کارگاهی نسبت به سال گذشته و استفاده از زیرساخت های ورزشی به عنوان دیگر منبع درآمدی غیر شهریه ای دیگر مواردی بود که نقش با بیان آن خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده، برگزاری بر خط کلاس های آموزشی در دستور کار قرار گرفته و نیروهای فن آوری اطلاعات دانشگاه پشتیبانی فنی این روند را بر عهده دارند.
نقش در پایان تاکید کرد: تمامی استادان می توانند‌ کلاس های بر خط خود را از منزل مدیریت کنند ولی در صورت نبود شرایط لازم، در کتابخانه دانشگاه نیز امکانات لازم پیش بینی شده است.
امیر رضا نقش رییس دانشگاه آزاد نجف آباد درآمد ۴ میلیاردی دانشگاه آزاد نجف آباد از پژوهش درآمد ۴ میلیاردی دانشگاه آزاد نجف آباد از پژوهش            300x200

امیر رضا نقش رییس دانشگاه آزاد نجف آباد

درآمد ۴ میلیاردی دانشگاه آزاد نجف آباد از پژوهش