در پایان نهمین جشنواره موسیقی جوان کشور، هیات داوران آرش مهدیه نجف آبادی را در گروه سنی الف ساز تنبک به عنوان رتبه اول و آرمان مهدیه نجف آبادی را نیز در رده سنی ب ساز سنتور به عنوان رتبه دوم کشور اعلام کرد. هنرمندان برگزیده بخش های مختلف نهمین جشنواره موسیقی جوان در گروه […]

در پایان نهمین جشنواره موسیقی جوان کشور، هیات داوران آرش مهدیه نجف آبادی را در گروه سنی الف ساز تنبک به عنوان رتبه اول و آرمان مهدیه نجف آبادی را نیز در رده سنی ب ساز سنتور به عنوان رتبه دوم کشور اعلام کرد.

هنرمندان برگزیده بخش های مختلف نهمین جشنواره موسیقی جوان در گروه های سنی الف، ب و ج جمعه شب ۲۰ شهریور ماه در حضور تعداد زیادی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی  انتخاب شدند.

نهمین جشنواره موسیقی جوان در بخش هایی مانند سازکمانچه،سنتور،سازقانون،تنبک،تار،عود،سه تارو نی برگزار شده بود.

منبع:خبرگزاری مهر