رضا لسانی ورزشکار اسکیت باز نجف آباد که از پرواز جا مانده بود و تنها چند ساعت قبل از مسابقه به کره جنوبی رسید ، عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره مسابقات آسیایی را کسب کرد.

رومینا سالک و لعیا عربی دیگر ورزشکاران شهرستان نجف آباد نیز در این رقابت ها به نشان برنز آسبا دست پیدا کردند.

ترانه احمدی دیگر ملی پوش نجف آبادی تیم ملی اسکیت ایران نیز به عنوان چهارمی دست پیدا کرده است.

نجف آباد به عنوان قطب ورزش اسکیت کشور، بیشترین عضو را در ترکیب تیم ملی با مربیگری احسان حبیب آبادی از ورزشکاران شاخص نجف آباد، دارد.