درخشش اسکیت نجف آباد در لیگ فری استایل کشور
درخشش اسکیت نجف آباد در لیگ فری استایل کشور
صفحه اینستاگرام آکادمی تخصصی اسکیت احسان: در مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر اسکیت فری استایل (اسپیداسلالوم) کشور که روز جمعه ۲۸ آبان ماه با حضور 122 ورزشکار در قالب۴۴ تیم در دو بخش دختران و پسران به میزبانی ورزشگاه موهبت نجف آباد برگزار شد، تیم های ctp نجف آباد، هیواتجارت اصفهان و آکادمی اسکیت احسان اصفهان عناوین قهرمانی را درو کردند.

درخشش اسکیت نجف آباد در لیگ فری استایل کشور

صفحه اینستاگرام آکادمی تخصصی اسکیت احسان: در مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر اسکیت فری استایل (اسپیداسلالوم) کشور که روز جمعه ۲۸ آبان ماه با حضور ۱۲۲ ورزشکار در قالب۴۴ تیم در دو بخش دختران و پسران به میزبانی ورزشگاه موهبت نجف آباد برگزار شد، تیم های ctp نجف آباد، هیواتجارت اصفهان و آکادمی اسکیت احسان اصفهان عناوین قهرمانی را درو کردند.

در این رقابت ها که طی دو رده سنی زیر ۱۹ سال و بالای ۱۹ سال و با حمایت مالی شرکت صنایع سنگ ایران مهر برگزار شد، تیم های مذکور با مربیگری احسان حبیب آبادی،آرش رستمیان، فرزانه ایوبی و علیرضا پوریشبان موفق به کسب این عناوین شدند.

در بخش دختران زیر ۱۹سال، عناوین اول تا سوم تیمی به ctp نجف آباد،  آکادمی اسکیت احسان اصفهان و سروش اسکیت  البرز رسید و در بالای ۱۹سال همین بخش نیز پس از  ctp نجف آباد که بر سکوی قهرمانی ایستاد، سروش اسکیت البرز و هیوا تجارت اصفهان به مقام های دوم و سوم دست پیدا کردند.

در بخش پسران زیر ۱۹سال هم، عنوان اول تیمی به ctp نجف آباد رسید و  هیوا تجارت اصفهان و  آکادمی اسکیت احسان اصفهان مقام های بعدی را کسب کردند. در بالاتر از ۱۹ سال نیز تیم های ctp نجف آباد، هیوا تجارت اصفهان و سروش اسکیت البرز عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر اسکیت فری استایل (اسپیداسلالوم) کشور به میزبانی نجف آباد

مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر اسکیت فری استایل (اسپیداسلالوم) کشور به میزبانی نجف آباد

مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر اسکیت فری استایل (اسپیداسلالوم) کشور به میزبانی نجف آباد

مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر اسکیت فری استایل (اسپیداسلالوم) کشور به میزبانی نجف آباد

درخشش اسکیت نجف آباد در لیگ فری استایل کشور