درخشش بانوان جودوکار نجف آبادی در کشور
درخشش بانوان جودوکار نجف آبادی در کشور

در آخرین دوره مسابقات جودوی بانوان منطقه ۵ کشور که نوزدهم اردیبهشت به میزبانی پایتخت برگزار شد، ورزشکاران نجف آبادی در قالب تیم استان اصفهان توانستند مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی را در رده های سنی نوجوانان و جوانان کسب کنند. در این رقابت ها که فروغ رضایی مربیگری تیم های اعزامی را بر […]

در آخرین دوره مسابقات جودوی بانوان منطقه ۵ کشور که نوزدهم اردیبهشت به میزبانی پایتخت برگزار شد، ورزشکاران نجف آبادی در قالب تیم استان اصفهان توانستند مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی را در رده های سنی نوجوانان و جوانان کسب کنند.
در این رقابت ها که فروغ رضایی مربیگری تیم های اعزامی را بر عهده داشت، تندیس داوودی، نسرین محمد صالحی و حدیث کیماسی طلای انفرادی نوجوانان، نگین موگوئی نقره همین رده، مریم دویستی و ناهید بهرامی مقام اول  و  محبوبه موگوئی و زهرا مومنی نیز نشان نقره رده جوانان را در بخش انفرادی از آن خود کردند.