درخشش برادران نجف آبادی در سوییس+فیلم
درخشش برادران نجف آبادی در سوییس+فیلم
صدا و سیما: برادران هشت و دوازده ساله غضنفری در نجف آباد، نشان نقره جشنواره مخترعان ژنو در سوییس را کسب کردند.

درخشش برادران نجف آبادی در سوییس+فیلم

صدا و سیما: برادران هشت و دوازده ساله غضنفری در نجف آباد، نشان نقره جشنواره مخترعان ژنو در سوییس را کسب کردند.

این دو برادر، یک ربات بذرپاش ساخته اند و در جشنواره های دانش آموزی جابر و ابن سینا نیز حائز مقام های مختلف شده اند.

 

اخبار علوم و فن آوری نجف آباد نیوز

اخبار علوم و فن آوری نجف آباد نیوز

درخشش برادران نجف آبادی در سوییس+فیلم