درخشش تکواندوکاران نجف آباد در لیگ پومسه کشور
درخشش تکواندوکاران نجف آباد در لیگ پومسه کشور
پومسه کاران نجف آباد در قالب تیم هیات تکواندو استان اصفهان به مربیگری فهیمه سلمانی زاده از نجف آباد در رقابت های لیگ دسته یک پومسه کشور موفق به کسب مقام سوم تیمی و کسب 2 مدال نقره و 2 برنز انفرادی و 1 مدال طلا و 6 برنز تیمی شدند.

درخشش تکواندوکاران نجف آباد در لیگ پومسه کشور

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد: پومسه کاران نجف آباد در قالب تیم هیات تکواندو استان اصفهان به مربیگری فهیمه سلمانی زاده از نجف آباد در رقابت های لیگ دسته یک پومسه کشور موفق به کسب مقام سوم تیمی و کسب ۲ مدال نقره و ۲ برنز انفرادی و ۱ مدال طلا و ۶ برنز تیمی شدند.

زهره افضل ـ رده ۴۱ تا ۵۰ سال مدال نقره انفرادی
زهره افضل ـ رده ۴۱ تا ۵۰ سال مدال طلا تیمی
نگین پورمحمدی ـ زیر ۱۲ سال مدال نقره انفرادی
نگین پورمحمدی ـ زیر ۱۴ سال مدال برنز تیمی
سحر باستانی ـ زیر ۱۲ سال مدال برنز انفرادی
معصومه خسروی ـ زیر ۱۴ سال مدال برنز تیمی
فاطمه حجتی ـ زیر ۱۴ سال مدال برنز تیمی
نسترن سادات جبلی ـ ۱۵ تا ۱۷ سال مدال برنز انفرادی
نسترن سادات جبلی ـ ۱۵ تا ۱۷ سال مدال برنز تیمی
نرگس غلامی ـ زیر ۱۴ سال مدال برنز تیمی
مینا سلمانی ـ ۱۸ تا ۳۰ سال مدال برنز تیمی
مونس هاشمی ـ ۱۸ تا ۳۰ سال مدال برنز تیمی

پومسه کاران نجف آباد

پومسه کاران نجف آباد

درخشش تکواندوکاران نجف آباد در لیگ پومسه کشور