درخشش جهانی تکواندوکاران نجف آباد
درخشش جهانی تکواندوکاران نجف آباد
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد: در دوازدهمین دوره رقابت های پومسه قهرمانی جهان به میزبانی شهر گویانگ کره جنوبی با شرکت 760 ورزشکار از 63 کشور از روز پنج شنبه 1 الی 4 اردیبهشت ماه 1401 برگزار شد، تکواندوکاران نجف آباد همراه با تیم ملی در بخش بانوان و آقایان موفق به کسب دو مدال نقره تیمی و یک مدال برنز انفرادی شدند.

درخشش جهانی تکواندوکاران نجف آباد

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد: در دوازدهمین دوره رقابت های پومسه قهرمانی جهان به میزبانی شهر گویانگ کره جنوبی با شرکت ۷۶۰ ورزشکار از ۶۳ کشور از روز پنج شنبه ۱ الی ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، تکواندوکاران نجف آباد همراه با تیم ملی در بخش بانوان و آقایان موفق به کسب دو مدال نقره تیمی و یک مدال برنز انفرادی شدند.

در پایان رقابت های تیمی نوجوانان ۳ نفره بانوان، تیم ایران با حضور فاطمه سلمانی زاده تکواندوکار نجف آباد و ساناز تقی پور و شیما نساجی موفق به کسب مدال نقره شد و فاطمه سلمانی زاده نماینده پومسه بانوان در بخش انفرادی در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال به عنوان سومی قهرمانی جهان دست یافت.

تیم ۳ نفره آقایان بالای سی سال با حضور علی نادعلی تکواندوکار نجف آباد و دو تکواندوکار اصفهانی دیگر حسین بهشتی و علی سلمانی موفق به کسب مدال نقره شد.

فاطمه سلمانی زاده و علی نادعلی

فاطمه سلمانی زاده و علی نادعلی

درخشش جهانی تکواندوکاران نجف آباد