محمد طاهریان دانشجوی رشته عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد در بخش قرائت به عنوان نخست دست پیدا کرد.

درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد در رقابت های قرآنی

محمد طاهریان دانشجوی رشته عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد در بخش قرائت به عنوان نخست دست پیدا کرد.

پایگاه خبری دانشگاه آزاد نجف آباد: در این رقابت ها که با حضور چهارصد نفر به میزبانی ارومیه برگزار شد، ۳۳نفر در بخش قرائت روش ترتیل شرکت کرده بودند.

محمد طاهریان درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد در رقابت های قرآنی درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد در رقابت های قرآنی             300x229

محمد طاهریان

درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد در رقابت های قرآنی