عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از كسب عناوين برتر جشنواره ملی پروفسور حسابی توسط دانشجوی این دانشگاه خبر داد.

درخشش دانشگاه آزاد نجف‌ آباد در جشنواره پروفسور حسابی

آنا: پایان‌نامه دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌ آباد در جشنواره ملی پایان‌نامه‌ های برتر کشور علاوه بر کسب عنوان پایان‌نامه برتر عناوین پژوهشگر برتر، دانشجوی برتر و تندیس ویژه پروفسور حسابی این جشنواره را به خود اختصاص داد.

نازیلا ادب‌ آوازه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد با عنوان پایان‌نامه «ارزیابی عملکرد سازمان براساس عوامل اصلی موفقیت دسته‌بندی شده زنجیره تأمین معکوس به روش تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد کیفیت خدمات» در جشنواه ملی پروفسور حسابی شرکت کرد و موفق به کسب چند عنوان برتر این جشنواره شد.

جشنواره پروفسور حسابی درخشش درخشش دانشگاه آزاد نجف‌آباد در جشنواره پروفسور حسابی                     300x185

جشنواره پروفسور حسابی

نجف آباد نیوز