آنا: معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد گفت: دانشجویان این دانشگاه در چهارمین و پنجمین جشنواره نشریات دانشجویی(قلم) دانشگاه آزاد اسلامی که با مشارکت یازده هزار نفر همراه بود، موفق به کسب ۱۶ رتبه برتر کشوری شدند.

درخشش دانشگاه آزاد نجف‌آباد در جشنواره نشریات دانشجویی

آنا: معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد گفت: دانشجویان این دانشگاه در چهارمین و پنجمین جشنواره نشریات دانشجویی(قلم) دانشگاه آزاد اسلامی که با مشارکت یازده هزار نفر همراه بود، موفق به کسب ۱۶ رتبه برتر کشوری شدند.

نشریه «فرهنگ پویا» دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد به صاحب امتیازی انجمن علمی مکانیک و مدیرمسئولی مرضیه کرمی و سردبیری پیمان شجاعی‌نژاد رتبه نخست کشوری در بخش نشریات تخصصی فنی و مهندسی و نشریه «هنرآگه» به صاحب امتیازی کانون هنرهای تجسمی و مدیرمسئولی و سردبیری اعظم جمشیدیان رتبه چهارم کشوری در بخش نشریات تخصصی هنری و صنایع دستی جشنواره نشریات دانشجویی را کسب کردند.

در بخش آثار برتر و مقالات ویژه هم امیرحسین نیک‌بخت و شیما ایوبیان رتبه نخست کشوری در رشته خبرنویسی، ملیکا رمضانی رتبه نخست کشوری در رشته عکس، مهسا باقریان و علیرضا بهاری رتبه نخست کشوری در رشته مقاله علمی علوم پزشکی، فرنوش پاداش هفشجانی رتبه نخست کشوری در رشته مقاله‌اجتماعی، مهدی الله‌آبادی رتبه نخست در رشته مقاله اقتصادی و رتبه نخست کشوری در بخش مقالات ویژه رشته عدالت و مبارزه با فساد، ستایش گرگ یراقی رتبه دوم کشوری در رشته شعر، امیر امامی رتبه سوم کشوری در رشته مقاله اقتصادی، آرین مسعودنیا رتبه سوم کشوری در رشته مقاله علمی علوم کشاورزی، سجاد کلیشادی رتبه سوم کشوری در رشته مقاله علمی فنی و مهندسی، مهدی جعفری رتبه چهارم کشوری در رشته طرح روی جلد، سجاد یوسفی رتبه چهارم کشوری در رشته عکس، زهرا اعلایی رتبه نخست کشوری در رشته علم و پژوهش و زهرا سادات‌حسینی رتبه سوم کشوری در رشته علم و پژوهش جشنواره نشریات دانشجویی را از آن خود کردند.

علی اکبر حسین رضا معاون دانشگاه آزاد نجف آباد

علی اکبر حسین رضا معاون دانشگاه آزاد نجف آباد

درخشش دانشگاه آزاد نجف‌آباد در جشنواره نشریات دانشجویی