ایسکا نیوز: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: بیشترین تعداد برگزیدگان بین واحدهای دانشگاهی متعلق به این واحد دانشگاهی است و به دلیل مجموعه امتیازات کسب شده توانست با بیشترین امتیاز، واحد برتر پژوهشی شود.

درخشش دانشگاه آزاد نجف آباد در جشنواره فرهیختگان

ایسکا نیوز: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: بیشترین تعداد برگزیدگان بین واحدهای دانشگاهی متعلق به این واحد دانشگاهی است و به دلیل مجموعه امتیازات کسب شده توانست با بیشترین امتیاز، واحد برتر پژوهشی شود.

امیررضا نقش گفت: واحد نجف آباد با درجه جامع مستقل به عنوان یکی از دو واحد جامع مستقل دانشگاه آزاد اسلامی شناخته شده است. این واحد دانشگاهی زیرساخت‌های بسیار مناسبی در زمینه پژوهشی، از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مجهز تا زیرساخت‌های توسعه فناوری و تبدیل ایده‌ها به محصولات و تجاری‌سازی آن‌ها پیش بینی کرده است.

او با تاکید بر این که اعضای هیئت علمی این واحد دانشگاهی فعالیت‌های خوبی در جذب طرح‌های برون دانشگاهی ارائه داده‌اند، اضافه کرد: واحد نجف آباد توانسته در ۹ بخش در هفتمین جشنواره فرهیختگان حائز رتبه شود؛ بیشترین تعداد برگزیدگان بین واحدهای دانشگاهی متعلق به این واحد دانشگاهی است و به دلیل مجموعه امتیازات کسب شده توانست واحد برتر پژوهشی با بیشترین امتیاز شود.

نقش در ادامه تصریح کرد: حدود ۱۹۰ آزمایشگاه و کارگاه در واحد نجف آباد مستقر هستند که بسیاری از آن‌ها در خدمت جامعه و انجام خدمات آزمایشگاهی برای صنایع بزرگ استان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با تاکید بر این که در زمینه پژوهشگر برتر، دو نفر از اعضای هیئت علمی واحد نجف آباد به عنوان برتر شناخته شدند، اضافه کرد: یکی از این اعضای هیئت علمی پر استنادترین مقالات را در ISI به خود اختصاص داده است. در حوزه تالیف و ترجمه کتاب نیز نویسنده برتر داشتیم و ۲ مقام نیز در سما کسب کردیم. در واقع پژوهش‌های دانش آموزی که در سما انجام شده بود به عنوان بهترین پژوهش‌های دانش آموزی شناخته شد.

رییس دانشگاه آزاد درخشش دانشگاه آزاد نجف آباد در جشنواره فرهیختگان درخشش دانشگاه آزاد نجف آباد در جشنواره فرهیختگان            300x200

امیر رضا نقش