معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان گفت: در پایان بیست و یکمین فراخوان ملی پرسش مهر ریاست جمهوری که با مشارکت بیش از 2میلیون و پانصد هزار نفر برگزار شد، 6دانش‌آموز از نجف‌آباد در بین 332طرح برتر کشور قرار گرفتند.

درخشش دانش‌آموزان نجف‌آباد در پرسش مهر ریاست‌جمهوری

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان گفت: در پایان بیست و یکمین فراخوان ملی پرسش مهر ریاست جمهوری که با مشارکت بیش از ۲میلیون و پانصد هزار نفر برگزار شد، ۶دانش‌آموز از نجف‌آباد در بین ۳۳۲طرح برتر کشور قرار گرفتند.

عبدالعظیمی گفت: بالغ بر پانصد اثر از دانش‌آموزان شهرستان در قالب این فراخوان به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد بیش از یکصد مورد به رقابت‌های شهرستانی راه پیدا کرده و در ادامه، دانش‌آموزان نجف‌آباد توانستند نزدیک به نیمی از ۵۲اثر برتر استان را برای شرکت در رقابت‌های کشوری، به خود اختصاص دهند.

وی خاطر نشان کرد: طی سال تحصیلی گذشته، بیش از پنج هزار نفر از شهرستان در فراخوان‌های فرهنگی و هنری ثبت‌نام کردند و هزار و پانصد مورد ارائۀ اثر انجام گرفت. در رقابت‌های انجام شده نیز که به شکل غیرحضوری برگزار شد، بیش از ششصد مقام شهرستانی و نزدیک به دویست عنوان استانی توسط دانش‌آموزان شهرستان کسب شد.

دانش آموزان

دانش آموزان

درخشش دانش‌آموزان نجف‌آباد در پرسش مهر ریاست‌جمهوری