معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد گفت: پژوهش رسالهٔ دکتری زهرا خسروی دستگردی دانش آموخته مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد نجف‌آباد، با موضوع «تصحیح، تحشیه و تعلیقه بر ریاض‌الفتیان فی شرح نصاب‌الصبیان»، موفق به دریافت جایزه شد.

درخشش دانش آموخته دانشگاه آزاد نجف آباد در جایزه «ایرج افشار»

ایسکا نیوز: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد گفت: پژوهش رسالهٔ دکتری زهرا خسروی دستگردی دانش آموخته مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد نجف‌آباد، با موضوع «تصحیح، تحشیه و تعلیقه بر ریاض‌الفتیان فی شرح نصاب‌الصبیان»، موفق به دریافت جایزه شد.

خسروی نیز در معرفی رسالهٔ خود گفت: منظومۀ تعلیمی “نصاب الصبیان” در لغت و علوم گوناگون (ادبی، تاریخی، نجوم، ریاضی و…) از قرن ۷ تا ۱۴ مشهور و کاربردی بوده و این لغت نامه و دائرهالمعارف کوچک به دلیل اعتبار و ابتکار شیوۀ ابو نصر فراهی در آموزش، الهام بخش نصاب نویسان ِ جهان اسلام شده به طوری که ۴۳ شرح بر آن نوشته شده است؛ “ریاض الفتیان” یکی از آن شروح است که به دلیل شهرت و اعتبار مؤلفش، نظام الدین بن کمال الدین بن جمال الدین معروف به “ابن حسام”، کامل ترین و مهمترین ِ این شروح است و نگارنده در تصحیح و تحشیۀ «ریاض الفتیان فی شرح نصاب الصبیان» از ۸ نسخۀ خطی از قرن ۸ تا ۱۱ استفاده کرده است.

 وی افزود: در این اثر ۵۶۴ صفحه ای با مقدمه ای مستوفی، که به یاری دکتر محمدابراهیم مالمیر و دکتر عطا محمد رادمنش صورت گرفته است از ۱۷۶ منبع فارسی و عربی استفاده شده است.

دانشگاه آزاد نجف آباد درخشش دانش آموخته دانشگاه آزاد نجف آباد در جایزه «ایرج افشار» درخشش دانش آموخته دانشگاه آزاد نجف آباد در جایزه «ایرج افشار»                     300x168

دانشگاه آزاد نجف آباد

درخشش دانش آموخته دانشگاه آزاد نجف آباد در جایزه «ایرج افشار»