درخشش دانش آموزان نجف آباد در المپیاد علوم کاربردی
درخشش دانش آموزان نجف آباد در المپیاد علوم کاربردی
پانا: پارسا پورغلامی، پویا پورغلامی و متین محنتی، دانش‌آموزان دوره ابتدایی دبستان محمد امین(ص) شهرستان نجف‌آباد، نشان نقره المپیاد بین المللی علوم کاربردی اندونزی را در بخش اینترنت اشیاء کسب کردند.

درخشش دانش آموزان نجف آباد در المپیاد علوم کاربردی

پانا: پارسا پورغلامی، پویا پورغلامی و متین محنتی، دانش‌آموزان دوره ابتدایی دبستان محمد امین(ص) شهرستان نجف‌آباد، نشان نقره المپیاد بین المللی علوم کاربردی اندونزی را در بخش اینترنت اشیاء کسب کردند.
این دانش آموزان که تنها گروه شرکت کننده از ایران در بین ۴۲۰ تیم از ۱۴ کشور دنیا بودند، پیش از این هم  توانسته بودند در جشنواره بین‌المللی ابن سینا، به مقام سوم دست پیدا کنند.
پارسا پورغلامی، پویا پورغلامی و متین محنتی

پارسا پورغلامی، پویا پورغلامی و متین محنتی

درخشش دانش آموزان نجف آباد در المپیاد علوم کاربردی