درخشش دانش آموزان نجف آباد در جودوی استان
درخشش دانش آموزان نجف آباد در جودوی استان
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد:در مسابقات جودو انتخابی دانش آموزی استان اصفهان که حکم انتخابی رقابت های کشوری را داشت، ورزشکاران اعزامی شهرستان نجف آباد موفق به کسب ۳ مقام اول، ۳ مقام دوم و ۲ مقام سوم شدند.

درخشش دانش آموزان نجف آباد در جودوی استان

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد:در مسابقات جودو انتخابی دانش آموزی استان اصفهان که حکم انتخابی رقابت های کشوری را داشت، ورزشکاران اعزامی شهرستان نجف آباد موفق به کسب ۳ مقام اول، ۳ مقام دوم و ۲ مقام سوم شدند.

در این رقابت ها که به میزبانی خانه جودوی اصفهان برگزار شد، ابوالفضل بهارلویی و ابوالفضل اصلانی از باشگاه شهید منتظری و با مربیگری ایمان کاظمی، در اوزان ۷۳ و ۸۱کیلوگرم به عناوین اول و دوم دست پیدا کردند.

تیم باشگاه شهید میکائیلیان هم با مربیگری مهدی الهی، در این دوره به دو مقام اول، دو نشان دومی و سه نشان سوم دست پیدا کرد. قاسم قادری در ۴۶کیلوگرم و امیرعلی احمدی در ۸۱کیلوگرم برای این تیم به عنوان اول دست پیدا کردند و مهدی حیدری و محمد کریمی نیز در اوزان ۶۶ و ۶۰کیلوگرم به دو مقام نایب قهرمانی دست پیدا کردند.

در ۵۴ و ۷۳کیلوگرم نیز امیرعلی اورش صالحی و علی قاسمی برای باشگاه میکائیلیان به گردن آویز برنز دست پیدا کردند.

درخشش دانش آموزان نجف آباد در جودوی استان

درخشش دانش آموزان نجف آباد در جودوی استان

درخشش دانش آموزان نجف آباد در جودوی استان