درخشش دانش آموزان نجف آباد در مسابقات کشوری رباتیک
درخشش دانش آموزان نجف آباد در مسابقات کشوری رباتیک
آموزش و پرورش نجف آباد: دانش آموزان هنرستان پسرانه سما نجف آباد موفق به کسب رتبه برتر مسابقات کشوری راینوکاپ در بخش هوش مصنوعی و فناوری‌های آینده نگر توسط تیم ربات پرستار و تراکتور هوشمند شدند.

درخشش دانش آموزان نجف آباد در مسابقات کشوری رباتیک

آموزش و پرورش نجف آباد: دانش آموزان هنرستان پسرانه سما نجف آباد موفق به کسب رتبه برتر مسابقات کشوری راینوکاپ در بخش هوش مصنوعی و فناوری‌های آینده نگر توسط تیم ربات پرستار و تراکتور هوشمند شدند.

امیرحسین شمس، امیرحسین هاشمی، محمدرضا عسگری، رضا شکراللهی و محمد ایمانیان در تیم اعزامی حضور داشتند.

درخشش دانش آموزان نجف آباد در مسابقات کشوری رباتیک

درخشش دانش آموزان نجف آباد در مسابقات کشوری رباتیک

درخشش دانش آموزان نجف آباد در مسابقات کشوری رباتیک