درخشش دختران سمیه نجف آباد در رقابت های کشوری
درخشش دختران سمیه نجف آباد در رقابت های کشوری

در بیست و دومین بیست و دومین جشنواره سراسری مسابقات فرهنگی ـ هنری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور که با حضور ۳۲۸ دانشجو به میزبانی مشهد برگزار شد فاطمه قاضی مقام اول بخش حفظ قرآن و مریم باقری عنوان سوم بخش دیدگاه و سیره معصومین را از آن خود کردند.

در بیست و دومین بیست و دومین جشنواره سراسری مسابقات فرهنگی ـ هنری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور که با حضور ۳۲۸ دانشجو به میزبانی مشهد برگزار شد فاطمه قاضی مقام اول بخش حفظ قرآن و مریم باقری عنوان سوم بخش دیدگاه و سیره معصومین را از آن خود کردند.