درخشش دختران دو و میدانی کار نجف آباد در مسابقات کشوری
درخشش دختران دو و میدانی کار نجف آباد در مسابقات کشوری

در اولین روز مسابقات دو و میدانی و بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد کشور که به  میزبانی بوشهر برگزار می شود، شرکت کنندگان نجف آباد توانستند عناوین زیر را کسب کنند. – ثریا کریم زاده  مقام اول دوی ۵ هزار متر – مولود حاجیان عنوان سوم پرتاب دیسک – غزل ماهانی عنوان اول پرش […]

در اولین روز مسابقات دو و میدانی و بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد کشور که به  میزبانی بوشهر برگزار می شود، شرکت کنندگان نجف آباد توانستند عناوین زیر را کسب کنند.

– ثریا کریم زاده  مقام اول دوی ۵ هزار متر

– مولود حاجیان عنوان سوم پرتاب دیسک

– غزل ماهانی عنوان اول پرش طول و مقام سومی پرتاب نیزه

در روز اول، مسابقات در رشته‌های دوی ۴۰۰ متر، دوی ۱۰۰ متر، دوی ۵۰۰۰ متر، پرش ارتفاع، پرتاب دیسک، دوی ۴۰۰ متر با مانع، پرتاب وزنه و دوی ۸۰۰ متر برگزار شده و رقابتها تا چهارشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.