صدا و سیما: رضا محمدی عکاس جوان نجف آبادی، در پنج سال گذشته حدود شصت جایزه از جشنواره های برگزار شده در بیست کشور دنیا کسب کرده است. مقام سوم مسابقات نیویورک، یکی از مهم ترین جوایز این هنرمند است.

درخشش عکاسی از نجف آباد در دنیا+فیلم

صدا و سیما: رضا محمدی عکاس جوان نجف آبادی، در پنج سال گذشته حدود شصت جایزه از جشنواره های برگزار شده در بیست کشور دنیا کسب کرده است. مقام سوم مسابقات نیویورک، یکی از مهم ترین جوایز این هنرمند است.

 

 

هنر عکاسی

هنر عکاسی

درخشش عکاسی از نجف آباد در دنیا+فیلم