درخشش معلمان نجف آباد در جشنواره الگوهای برتر تدریس
درخشش معلمان نجف آباد در جشنواره الگوهای برتر تدریس
آموزش و پرورش: آزاده نادی و صدیقه غفوری زاده از هنرستان ساعی نجف آباد، در مرحله کشوری جشنواره الگوهای برتر تدریس دروس کارگاهی به میزبانی مشهد، مقام های اول و دوم را کسب کردند.

درخشش معلمان نجف آباد در جشنواره الگوهای برتر تدریس

آموزش و پرورش: آزاده نادی و صدیقه غفوری زاده از هنرستان ساعی نجف آباد، در مرحله کشوری جشنواره الگوهای برتر تدریس دروس کارگاهی به میزبانی مشهد، مقام های اول و دوم را کسب کردند.

نادی و غفوری زاده به همراه فهیمه پور رحیم و اقدس آقاباباییان از استان اصفهان به مرحله کشوری راه پیدا کرده بودند.

تقدیر از آزاده نادی و صدیقه غفوری زاده معلمان برتر نجف آباد در جشنواره الگوهای برتر تدریس

تقدیر از آزاده نادی و صدیقه غفوری زاده معلمان برتر نجف آباد در جشنواره الگوهای برتر تدریس

تقدیر از آزاده نادی و صدیقه غفوری زاده معلمان برتر نجف آباد در جشنواره الگوهای برتر تدریس

تقدیر از آزاده نادی و صدیقه غفوری زاده معلمان برتر نجف آباد در جشنواره الگوهای برتر تدریس

در مراسم تقدیر از این معلمان که با حضور مسئولان آموزش و پرورش شهرستان به میزبانی مجموعه خانه معلم شهید حسینعلی سمندری برگزار شد، از برگزیدگان کشوری سومین دوره جشنواره مسابقات علمی پژوهشی پژوهش سرای دانش آموزی شهید حجتی (زنده یاد رستمی) نیز تقدیر گردید.

رضا شکرالهی از دبیرستان شاهد امام مهدی(عج) رتبه اول کشوری نانو فناوری، طه قدیریان نجف آبادی از دبیرستان امام صادق(ع) رتبه دوم کشوری کدنویسی، علیرضا مؤمنی از دبیرستان شهید طالبی رتبه دوم کشوری کدنویسی، علی محمدی قلعه سفیدی از دبیرستان شهید طالبی رتبه چهارم کشوری کدنویسی، حمیدرضا محمدی از دبیرستان شهید طالبی رتبه چهارم کشوری کدنویسی و مینا تاجی رستم آبادی از دبیرستان فرزانگان امین رتبه دوم کشوری نجوم دانش آموزانی بودند که در این مراسم هدیه و تقدیرنامه اهدایی وزیر آموزش و پرورش را دریافت کردند.

تقدیر از برگزیدگان کشوری سومین دوره جشنواره مسابقات علمی پژوهشی پژوهش سرای دانش آموزی شهید حجتی (زنده یاد رستمی)

تقدیر از برگزیدگان کشوری سومین دوره جشنواره مسابقات علمی پژوهشی پژوهش سرای دانش آموزی شهید حجتی (زنده یاد رستمی)

درخشش معلمان نجف آباد در جشنواره الگوهای برتر تدریس