درخشش نخبگان نجف آباد در جشنواره ابداعات لندن
درخشش نخبگان نجف آباد در جشنواره ابداعات لندن
پریساسادات صابرعلی و زهرا فرازمند دو بانوی جوان نجف‌آبادی با راهنمایی سیدعلی نوریان سردبیر انجمن علوم زیستی و پزشکی دانش آموزی نجف آباد در جشنواره ابداعات و اختراعات لندن ITE 2021، به ترتیب نشان های طلا و نقره را کسب کردند.

درخشش نخبگان نجف آباد در جشنواره ابداعات لندن

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد: پریساسادات صابرعلی و زهرا فرازمند دو بانوی جوان نجف‌آبادی با راهنمایی سیدعلی نوریان سردبیر انجمن علوم زیستی و پزشکی دانش آموزی نجف آباد در جشنواره ابداعات و اختراعات لندن ITE 2021، به ترتیب نشان های طلا و نقره را کسب کردند.

درخشش نخبگان نجف آباد در جشنواره ابداعات لندن

درخشش نخبگان نجف آباد در جشنواره ابداعات لندن

درخشش نخبگان نجف آباد در جشنواره ابداعات لندن