تیم دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد مقام نخست، بیست وسومین دوره مسابقات ملی دانشجویی انجمن علمی بین المللی بتن(ACI) ـ شاخه ایران را به خود اختصاص داد.

درخشش واحد نجف آباد در مسابقات انجمن علمی بتن

ایسکا نیوز: تیم دانشجویی انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، در بخش پل ساخته شده با چاپگرسه ‌بعدی، برای دومین سال متوالی مقام نخست بیست وسومین دوره مسابقات ملی دانشجویی انجمن علمی بین المللی بتن(ACI) ـ شاخه ایران را به خود اختصاص داد.

امیررضا نقش رییس دانشگاه گفت:فناوری چاپگرهای سه بعدی، موجب تسریع در ساخت و سازها و همچنین بهبود کیفیت مصالح می شود.

این تیم با حضور میلاد رضایی، علی مختاری، سیدعلیرضا قریشیان، علیرضا علیار و شیرین اورعی به سرپرستی لیلا عادل زاده در این مسابقات حضور داشتند.

امیر رضا نقش رییس دانشگاه آزاد نجف آباد؛ سمت راست درخشش واحد نجف آباد در مسابقات انجمن علمی بتن درخشش واحد نجف آباد در مسابقات انجمن علمی بتن 637356911743760994 lg 300x200

امیر رضا نقش رییس دانشگاه آزاد نجف آباد؛ سمت راست

درخشش واحد نجف آباد در مسابقات انجمن علمی بتن