درخشش کشوری نوجوان باستانی کار نجف آباد
درخشش کشوری نوجوان باستانی کار نجف آباد
ورزش و جوانان نجف آباد: صادق سبحانی ورزشکار شهرستان نجف آباد همراه با تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در رقابت های تیمی زورخانه ای نوجوانان کشور لیگ برتر مستعدین کشور موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

درخشش کشوری نوجوان باستانی کار نجف آباد

ورزش و جوانان نجف آباد: صادق سبحانی ورزشکار شهرستان نجف آباد همراه با تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در رقابت های تیمی زورخانه ای نوجوانان کشور لیگ برتر مستعدین کشور موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

در این مسابقات که به میزبانی زورخانه امام رضا خمینی شهر برگزار شد، تیم فولاد مبارکه سپاهان به مقام اول دست یافت و تیم های البرز و پوریای ولی خمینی شهر در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.

تیم اعزامی را عبدالکریم درستی از شهرستان نجف آباد به عنوان مربی همراهی می کرد.

درخشش کشوری صادق سبحانی نوجوان باستانی کار نجف آباد

درخشش کشوری صادق سبحانی نوجوان باستانی کار نجف آباد

درخشش کشوری نوجوان باستانی کار نجف آباد