درگذشت آیت اله انتشاری نجف آبادی در تهران
درگذشت آیت اله انتشاری نجف آبادی در تهران

آیت اله حاج شیخ علی انتشاری نجف آبادی مدیر کل سابق حج و زیارت استان تهران و امام جماعت مساجد کمیل و نارمک تهران عصر پنجشنبه در سن هشتاد و شش سالگی در تهران درگذشت. به گفته یکی از کارشناسان تاریخ نجف آباد این روحانی از مبارزین فعال در قیام ۱۵ خرداد مردم تهران بوده […]

آیت اله حاج شیخ علی انتشاری نجف آبادی مدیر کل سابق حج و زیارت استان تهران و امام جماعت مساجد کمیل و نارمک تهران عصر پنجشنبه در سن هشتاد و شش سالگی در تهران درگذشت.

به گفته یکی از کارشناسان تاریخ نجف آباد این روحانی از مبارزین فعال در قیام ۱۵ خرداد مردم تهران بوده و سالها از زندگی اش در تهران میگذشته است.

 آیت اله انتشاری۲