کانال تلگرامی «شهر من نجف آباد»: استاد محمد منتظری از هنرمندان پیش کسوت شهرستان نجف آباد در رشته نقاشی، دیروز چهارشنبه ۴ فروردین 1400، در قطعه دوم گلزار شهدای نجف آباد خاکسپاری شد.

درگذشت هنرمند نقاش نجف آباد

کانال تلگرامی «شهر من نجف آباد»: استاد محمد منتظری از هنرمندان پیش کسوت شهرستان نجف آباد در رشته نقاشی، دیروز چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰، در قطعه دوم گلزار شهدای نجف آباد خاکسپاری شد.

مرحوم استاد محمد منتظری نقاش نجف آبادی درگذشت هنرمند نقاش نجف آباد درگذشت هنرمند نقاش نجف آباد            300x213

مرحوم استاد محمد منتظری نقاش نجف آبادی

درگذشت هنرمند نقاش نجف آباد