حاج بهمن کافی زاده پدر پاسدار شهید مدافع حرم روح الله کافی زاده اولین شهید مدافع حرم استان اصفهان، لشکر8نجف اشرف و شهرستان نجف آباد، روز جمعه 14 آذر99 درگذشت.

درگذشت پدر اولین شهید مدافع حرم اصفهان و نجف آباد+تصاویر

حاج بهمن کافی زاده پدر پاسدار شهید مدافع حرم روح الله کافی زاده اولین شهید مدافع حرم استان اصفهان، لشکر۸نجف اشرف و شهرستان نجف آباد، روز جمعه ۱۴ آذر۹۹ درگذشت.

شهید روح الله کافی زاده از نیروهای لشکرزرهی ۸نجف اشرف، ۱۵ اردیبهشت۹۲ در ۳۳ سالگی در سوریه به شهادت رسید و مظلومانه خاکسپاری شد.

از اولین شهید مدافع حرم لشکر۸نجف که خانه پدری اش، چند منزل با خانه پدر شهید محسن حججی آخرین شهید مدافع حرم لشکر۸نجف فاصله دارد، ۲ فرزند به یادگار مانده است.

فرزندان شهید مدافع حرم روح الله کافی زاده درگذشت پدر اولین شهید مدافع حرم اصفهان و نجف آباد+تصاویر درگذشت پدر اولین شهید مدافع حرم اصفهان و نجف آباد+تصاویر          300x209

فرزندان شهید مدافع حرم روح الله کافی زاده

فرزندان شهید روح الله کافی زاده درگذشت پدر اولین شهید مدافع حرم اصفهان و نجف آباد+تصاویر درگذشت پدر اولین شهید مدافع حرم اصفهان و نجف آباد+تصاویر          300x258

فرزندان شهید روح الله کافی زاده

نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده درگذشت پدر اولین شهید مدافع حرم اصفهان و نجف آباد+تصاویر درگذشت پدر اولین شهید مدافع حرم اصفهان و نجف آباد+تصاویر a9bf7dd3 9552 480f a47a e6c75fe0bc29 300x201

عیادت پدر شهید حججی و سید رضا نریمانی از پدر شهید روح الله کافی زاده؛ شهریور۹۹ در حاشیه مداحی نریمانی در کوچه پدری شهید حججی

درگذشت پدر اولین شهید مدافع حرم اصفهان و نجف آباد+تصاویر