حاج بهمن کافی زاده پدر پاسدار شهید مدافع حرم روح الله کافی زاده اولین شهید مدافع حرم استان اصفهان، لشکر8نجف اشرف و شهرستان نجف آباد، روز جمعه 14 آذر99 درگذشت.

درگذشت پدر اولین شهید مدافع حرم اصفهان و نجف آباد+تصاویر

حاج بهمن کافی زاده پدر پاسدار شهید مدافع حرم روح الله کافی زاده اولین شهید مدافع حرم استان اصفهان، لشکر۸نجف اشرف و شهرستان نجف آباد، روز جمعه ۱۴ آذر۹۹ درگذشت.

شهید روح الله کافی زاده از نیروهای لشکرزرهی ۸نجف اشرف، ۱۵ اردیبهشت۹۲ در ۳۳ سالگی در سوریه به شهادت رسید و مظلومانه خاکسپاری شد.

از اولین شهید مدافع حرم لشکر۸نجف که خانه پدری اش، چند منزل با خانه پدر شهید محسن حججی آخرین شهید مدافع حرم لشکر۸نجف فاصله دارد، ۲ فرزند به یادگار مانده است.

فرزندان شهید مدافع حرم روح الله کافی زاده

فرزندان شهید مدافع حرم روح الله کافی زاده

فرزندان شهید روح الله کافی زاده

فرزندان شهید روح الله کافی زاده

نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده

عیادت پدر شهید حججی و سید رضا نریمانی از پدر شهید روح الله کافی زاده؛ شهریور۹۹ در حاشیه مداحی نریمانی در کوچه پدری شهید حججی

درگذشت پدر اولین شهید مدافع حرم اصفهان و نجف آباد+تصاویر