ایثار: حاج قاسمعلی مصطفایی پدر شهیدان «محسن و محمدعلی مصطفایی» از شهرستان نجف‌آباد در سن 84 سالگی دار فانی را وداع گفت.

درگذشت پدر شهیدان مصطفایی در نجف آباد

ایثار: حاج قاسمعلی مصطفایی پدر شهیدان «محسن و محمدعلی مصطفایی» از شهرستان نجف‌آباد در سن ۸۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.
شهید محسن مصطفایی در ۲۹ فروردین‌ماه سال  ۶۷ در سالروز تولدش در سن ۱۷ سالگی در خط پدافندی فاو شهید شد و محمد علی مصطفایی نیز ۲۸ مهر۶۲ طی عملیات والفجر۴ در سن ۱۴ سالگی در دشت شیلر به شهادت رسید.
شهیدان مصطفایی درگذشت پدر شهیدان مصطفایی در نجف آباد درگذشت پدر شهیدان مصطفایی در نجف آباد

شهیدان مصطفایی

پدر شهیدان مصطفایی درگذشت پدر شهیدان مصطفایی در نجف آباد درگذشت پدر شهیدان مصطفایی در نجف آباد                  217x300

پدر شهیدان مصطفایی

درگذشت پدر شهیدان مصطفایی در نجف آباد