درگذشت پدر شهید مهرداد عزیزالهی+تصاویر و فیلم
درگذشت پدر شهید مهرداد عزیزالهی+تصاویر و فیلم
پیکر پدر شهیدان مهرداد و مسعود عزیزالهی، امروز در نجف آباد تشییع خواهد شد. مهرداد عزیزالهی، نوجوانی است که مصاحبه اش با سیما، مورد توجه امام خمینی (ره) قرار گرفته بود.

درگذشت پدر شهید مهرداد عزیزالهی+تصاویر و فیلم

پیکر پدر شهیدان مهرداد و مسعود عزیزالهی، امروز در نجف آباد تشییع خواهد شد. مهرداد عزیزالهی، نوجوانی است که مصاحبه اش با سیما، مورد توجه امام خمینی (ره) قرار گرفته بود.

بعد از مصاحبه مهرداد عزیزالهی، حضرت امام این رزمنده نوجوان را به حضور پذیرفته و بر بازوی او بوسه می زنند. در خصوص این شهید، کتابی نیز با عنوان «بخشدار زبیدات» به چاپ رسیده است.

خانواده عزیزالهی، اصالتا اهل نجف آباد هستند ولی سال ها در اصفهان زندگی کرده اند و شهیدان آن ها نیز به عنوان نیروهای لشکر۱۴ امام حسین در جبهه حضور یافته بودند.

«عذرا منتظری» مادر شهید عزیزالهی نیز آبان ۹۶ فوت کرده بود.

درگذشت پدر شهید مهرداد عزیزالهی

درگذشت پدر شهید مهرداد عزیزالهی

شهید مهرداد عزیزالهی

شهید مهرداد عزیزالهی

درگذشت پدر شهید مهرداد عزیزالهی+تصاویر و فیلم