دستور ضعیف رئیس جمهور در نقض برجام
دستور ضعیف رئیس جمهور در نقض برجام

خبرگزاری خانه ملت: ابوترابی با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهور در زمینه نقض برجام از سوی آمریکا اظهار داشت: متاسفانه با وجود همه تبلیغاتی که رئیس جمهور برای تشکیل جلسه هیات نظارت بر اجرای برجام داشت، دستور مذکور منطبق بر عکس العمل آمریکایی ها نبود.  نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس […]

خبرگزاری خانه ملت: ابوترابی با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهور در زمینه نقض برجام از سوی آمریکا اظهار داشت: متاسفانه با وجود همه تبلیغاتی که رئیس جمهور برای تشکیل جلسه هیات نظارت بر اجرای برجام داشت، دستور مذکور منطبق بر عکس العمل آمریکایی ها نبود.

 نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: این دستور بسیار ضعیف بود و خاصیتی ندارد. حمل و نقل پیشران ها در بحث هسته ای با سوخت ۵ درصد هم امکان پذیر است، از این رو دستور ضعیفی دیده می شود.

وی گفت: در بخش دوم دستور رئیس جمهور، عنوان شده است که پیگیری های حقوقی نقض برجام در عرصه بین المللی صورت بگیرد که این دستور هم بسیار ضعیف و ناکارآمد خواهد بود.

ابوترابی توضیح داد: آمریکایی ها به هر نحوی تلاش می کند از ایران غرامت بگیرند  و در بحث های بین المللی نتوانستیم حق خود را بگیریم بنابراین دستور پیگیری حقوق بین المللی عملا قابل اجرایی شدن نیست چرا که هرگز جامعه بین المللی همراه ایران نیستند.

این نماینده تاکید کرد: مردم از بدعهدی های آمریکا احساس فریب خوردی دارند، دولت بی خیال عبور می کند با وجود اینکه مقام معظم رهبری در زمینه برجام ۹ نکته را تاکید کردند دولت به آن بی توجه است و اقدامی تقابل این نکات انجام نمی دهد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایطی شاهد بدعهدی و نقض برجام از سوی آمریکا هستیم که ایران از همان روز اول به تمام تعهدات عمل کرد و سانتریفیوژه ها را برداشت و از آنجایی که افراد غیر متخصص چنین کاری کردند تنظیم و دقت سانتریفیوژه ها بهم خورده است که در آینده کارایی نخواهد داشت.